למכירה

אנו מוכרים ציוד יש שניה שהיה בשימוש במפעלינו, טופל במסירות ובהתמדה עם חלקים מקוריים ובמצב מצויין לשימוש.

 

Comments are closed.