מדריך האיכות

מדיניות האיכות של חברת קימרון טכנולוגיות

  • חברת קימרון מתחייבת לספק מוצרים לפי מפרט / אפיון פנים  מפעלי למוצר , באיכות המרבית אשר תענה לפחות לתקנים ולמפרטים הישימים והמקובלים בתחום תעשייתי זה לשביעות רצונו המלאה של הלקוח.
  • הנהלת החברה מכירה בכך שאיכות מוצריה ושרותיה ללקוחותיה , הם המפתח , והמנוף להצלחתה המסחרית .
  • ההנהלה מתחייבת לשמור ולתחזק את מערכת האיכות לפי תקן ISO 9001-2015  , להתמקד בלקוח, להיענות לדרישותיו, לצרכיו, לתמוך בשרות הולם, ולקיים הליך שיפור תמידי. כמו כן להקצות משאבים  מתאימים לצורך יישום , ופיקוח על מדיניותה.
  • על כל עובדי החברה חלה מחויבות אישית , להכיר וליישם את מדיניות האיכות של החברה.

Comments are closed.